Pappa, far, fader och farsa. Kärt barn har många namn. En pappa är den manliga motsvarigheten av ”mamma”. I traditionell mening ska en pappa vara den som befruktar mamman, och den som sedan försörjer och skyddar den nyförlösta mamman och den nykomna familjemedlemmen. Dr.Phil talar hål i huvudet på fäderna om det stora ansvaret som […]

Read More

Att bli förälder är oftast en underbar och omvälvande händelse i livet. Man ansvarar inte längre bara för sig själv, utan även för en ny liten individ. Det ställer lite krav på oss som föräldrar och det innebär också rättigheter och skyldigheter gentemot barnet. Ett barn har rätt till båda sina föräldrar, varvid har socialnämnden […]

Read More

För par som är gifta innebär födseln av ett gemensamt barn inga juridiska tveksamheter – maken antas vara pappa till barnet. Samma sak kan dock inte sägas för pappor som inte är gifta med barnets mor. Då krävs det istället att man bekräftar vem som är barnets pappa, en process som kan verka märklig om […]

Read More

Det är inte bara ensamstående pappor som ofta får kämpa för sina rättigheter, utan även två pappor i ett förhållande. För homosexuella män är det på många platser i världen långt ifrån självklart att ens de ens får skaffa barn, vare sig det sker genom adoption eller genom en surrogatmamma. I Sverige är det sistnämnda […]

Read More

Om faderskapstest och aborter

Att ta ett faderskapstest är något som fler väljer att göra idag. Glöm det där med att det är kränkande för kvinnan. Man har rätt att till 100% veta hur det ligger till och det är dessutom Socialnämndens skyldighet att utreda. Hur görs ett faderskapstest? Att göra detta test är tämligen enkelt. Det genomförs med […]

Read More

Pappaledighet och VAB-dagar

När man blivit pappa, har man i Sverige rätt till att ta ut 240 dagar i pappaledighet fram till att ens barn fyller 8 år, alternativt slutar första klass. Av dessa 240 dagar har 60 dagar en lägsta ersättningsnivå och resten är på 80 % av ens redovisade inkomst. Man får pengarna från Försäkringskassan. Man […]

Read More

Familj Facebook Grupp