Pappaledighet och VAB-dagar

När man blivit pappa, har man i Sverige rätt till att ta ut 240 dagar i pappaledighet fram till att ens barn fyller 8 år, alternativt slutar första klass. Av dessa 240 dagar har 60 dagar en lägsta ersättningsnivå och resten är på 80 % av ens redovisade inkomst. Man får pengarna från Försäkringskassan. Man […]

Read More

Vad gäller i lagens namn?

Det finns ingen specifik lag som heter pappalagen, men det finns utdrag ur flera lagar som rör barn. Grunden är alltid densamma: Det viktigaste är att alltid se till barnets bästa! Här kommer ett ungefärligt sammanfattat utdrag ur Föräldrabalken som gäller båda föräldrarna men man kan även titta på Sveriges lagar angående barn och föräldraskap. […]

Read More

Ett barn älskar sin förälder förutsättningslöst och även om man gör misstag finns kärleken där. Om man bara tillgodoser sitt barns grundläggande behov så har man kommit en bra bit på väg. Trygghet, mat, hygien, respekt och sömn är grundpelarna i allas liv och resten löser sig med tiden. Man behöver inte vara världens rikaste, […]

Read More

Det finns flera typer av vårdnad men delad vårdnad är något som har vuxit fram mer och mer på senare tid. Det betyder att båda föräldrarna delar på uppfostran och vårdnaden om barnen. Barnen spenderar t.ex. halva månaden hos mamma och den andra hos pappa. Detta fenomen har både hyllats och kritiserats. Fördelar Fördelen är […]

Read More

Vikten av att ha en pappa

Modern är ofta den som har plikten att hålla ihop familjen. Kvinnan är den person som ska knyta an mest till barnet medan pappan främst är där som ett bihang. Detta är klyschan som fått många familjer splittrade genom åren. Faktum är att en far är lika viktig för ett barn som modern. Kanske inte […]

Read More

När ett par skiljer sig eller separerar, är det vanligt att modern får fördelar i och med ensam vårdnad eller särskilda rättigheter. Man anser att kvinnans roll och betydelse är starkare än mannens. I många av dessa fall är fadern åsidosatt och det kan vara knepigt för honom att göra sin röst hörd. Föräldrarnas dialog […]

Read More
    • Posts navigation

    • 1
    • 2
    • 3

Nya Inlägg

Familj Facebook Grupp