Ibland kan det tyckas som att pappans roll i barnets liv inte alls är lika viktig som mammans. Det är till exempel inte förrän på senare år som också pappan kan ta ut föräldraledighet och det är också relativt nyligen som det blev accepterat att pappan är hemma med barnet medan mamman arbetar. Tidigare var […]

Read More

Sverige är ett av världens mest jämställda länder när det kommer till föräldraledighet. Till skillnad mot många andra länder har även pappan till barnet rätt att vara föräldraledig. I Sverige har pappor rätt att ta ut 240 dagar i föräldraledighet vilket är hälften av den totala föräldraledigheten på 480 dagar. Dessa dagar kan utnyttjas fram […]

Read More

Att vara pappa

Alla barn har rätt till båda sina föräldrar oavsett vilken ålder de är i. Samhället har under väldigt lång tid inte uppmärksammat detta på rätt sätt utan gett mamman många fler möjligheter till att stanna hemma med sitt barn. Pappan har däremot haft svårare att få ledigt från jobbet för att vara hemma med barnet. […]

Read More

Papparättigheter

Har du precis blivit pappa till ditt första barn? Grattis i så fall, med föräldraskap kommer både lycka och en del ansvar som kan vara skrämmande i början. Om du och din partner väljer att skilja er eller flytta isär efter att barnet har kommit så kan det vara bra att veta vilka rättigheter som […]

Read More

Att bilda familj är bland det finaste en människa kan uppleva. Att hitta en partner att dela glädje och sorg med, att få till ett “vi” och kanske så småningom utöka vi:et med att bli gravida och få barn är något som ökar glädjen ytterligare. Att barnets mamma tar hand om barnet är en självklarhet, […]

Read More

Papparättigheter

Den här artikeln handlar om papparättigheter, men med det sagt så måste man först säga att det alltid är barnet som ska vara i centrum och stå i fokus. Detta får man aldrig glömma bort. Barns rättigheter är skyddade av FN i det som allmänt kallas barnkonventionen, eller FN:s konvention om barnets rättigheter. Det framkommer […]

Read More
    • Posts navigation

    • 1
    • 2

Familj Facebook Grupp

youplay