När ett par skiljer sig eller separerar, är det vanligt att modern får fördelar i och med ensam vårdnad eller särskilda rättigheter. Man anser att kvinnans roll och betydelse är starkare än mannens. I många av dessa fall är fadern åsidosatt och det kan vara knepigt för honom att göra sin röst hörd.

Föräldrarnas dialog

Det viktigaste under en separation är att båda föräldrarna har en bra dialog mellan sig men detta är naturligtvis lättare sagt än gjort. Ofta skyller man på varandra och mamman har ofta tendenser att förneka pappans rättigheter genom att säga att han är en ansvarslös förälder, en dålig far eller ignorant mot sin familj. Kvinnan har ibland en salig förmåga att bara betrakta sitt eget sätt att älska som det rätta. Alla andra sätt är fel och därmed bör hon ta hand om barnen. Inget kunde vara mer fel.

Det är nästan aldrig ens fel när två personer träter och det viktigaste är att båda parter förhåller sig på ett moget sätt. Därför är det bra att diskutera igenom sådana frågor under förhållandet, även om man inte är mitt uppe i en skilsmässa.

Även efter skilsmässan är det A och O att båda föräldrarna samtalar om barnens framtid och håller en jämn linje. Det är inte bra om den ena föräldern ger barnet klartecken om något som den andra föräldern är emot. Då vet till slut inte barnet vem han eller hon kan lita på och detta slår bara tillbaka på föräldrarna själva i ett senare skede.

Det finns något som heter föräldrafrämjande eller PAS, vilket betyder att man genom allehanda medel försöker att få barnet att ta avstånd från den andre föräldern. Detta är en typ av psykisk misshandel.

Vanliga påföljder av en skilsmässa

Förr har det vanligaste scenariot varit att modern fått ensam vårdnad om barnet och fadern har rätt att besöka det/dem några gånger i månaden, samtidigt som han betalar underhåll. Detta har lett till att flertalet män givit upp kampen och därmed blivit felaktigt anklagade att bry sig ännu mindre om barnens uppväxt. Detta håller nu på att förändras i det svenska samhället men dröjer sig dock kvar i många andra länder.

Advokatens betydelse

I dagens samhälle och speciellt i Sverige, har man mer och mer insett pappans viktiga roll i hela situationen. Nummer ett är att skaffa sig en bra och erfaren advokat om man är en nyskild far och förhålla sig på det viset att man har samma rättigheter som sin före detta partner. För att kunna göra det krävs god kommunikation med rättsväsendet och advokaten samt kunskaper om en fars rättigheter.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att den andra partnern förmodligen sätter hårt mot hårt och försöker hitta alla möjliga bevis för att få sin vilja fram. Tyvärr blir fäder speciellt lidande då domstolen gärna favoriserar modern av naturliga skäl. En faders goda beteende under en skilsmässa är därför extra viktigt, vilket kan vara värt att tänka på.

Published
Categories Familj

Nya Inlägg

Familj Facebook Grupp