Den här artikeln handlar om papparättigheter, men med det sagt så måste man först säga att det alltid är barnet som ska vara i centrum och stå i fokus. Detta får man aldrig glömma bort. Barns rättigheter är skyddade av FN i det som allmänt kallas barnkonventionen, eller FN:s konvention om barnets rättigheter. Det framkommer till exempel att; ”Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn”. Detta är mycket viktigt att klarlägga och slå fast innan man pratar vidare om föräldrarnas rättigheter. Med detta sagt kan man prata vidare om papparättigheter.

Vad har egentligen en pappa för rättigheter? Svaret på den frågan är lite olika beroende på i vilket land man bor i världen. Jämfört med många andra länder så har vi i Sverige ett relativt jämställt förhållande mellan mamman och pappan. Det betyder till exempel att pappans rättigheter är lika mammans i det att 90 föräldradagar är reserverade för vardera föräldern. En annan rättighet är att barnbidraget delas lika på båda föräldrarna, eller vårdnadshavarna. Den bästa samtalspartnern i dessa frågor är Försäkringskassan. Dit kan man vända sig när man väntar barn eller har frågor om papparättigheter. Alla frågor som rör vårdnad, sjukvård och ersättningar kan man få svar på där. Ring gärna och prata med en handläggare då informationen på hemsidan är allmänt hållen och man behöver alltid veta exakt vad som gäller i varje enskilt fall.

Vad inbegrips då i pappans egna omsorg? Se till att äta rätt och försöka sova så rätt och så mycket som möjligt är en bra grund. Försumma inte heller egna läkarbesök och tandläkarbesök på till exempel distriktstandvarden.se och andra vårdinrättningar. En sund själ i en sund kropp heter det ju i det gamla ordspråket. När pappan är i trim och mår bra kan han också sätta sig in i sina rättigheter i förhållande till vårdnad av barnet och hur han på bästa sätt kan möta sitt barns behov. Blir det problem i relationen finns flera olika sätt att få hjälp på via kommunernas rådgivningar och annat. Pappornas roll i barnets liv är viktig och får inte försummas.

Det är lätt hänt att allt fokus hamnar på barnet när det kommer till världen. Det är ju som ovan konstaterat både rätt och viktigt, men inte desto mindre får pappan glömma bort sig själv. Tänk på den där flygplansgenomgången om att först sätta på sig syrgasmasken själv innan man hjälper någon annan. Skulle man först börja trä på masken på till exempel sitt eget lilla barn så kanske man själv hinner tuppa av innan man får på sig sin egen mask. Barnet på 2-3 år har ingen möjlighet att trä på den vuxne en sådan livräddande mask, därför måste man fört säkerställa att den vuxne är i en sådan sits att den kan hjälpa barnet.

Published
Categories Uncategorized

Nya Inlägg

Familj Facebook Grupp