Att bli förälder är oftast en underbar och omvälvande händelse i livet. Man ansvarar inte längre bara för sig själv, utan även för en ny liten individ. Det ställer lite krav på oss som föräldrar och det innebär också rättigheter och skyldigheter gentemot barnet. Ett barn har rätt till båda sina föräldrar, varvid har socialnämnden ett ansvar att utreda faderskapet. Är föräldrarna gifta räknas mannen som fadern. Är föräldrarna ogifta, vilket är vanligt idag, så ska faderskap fastställas genom bekräftelse eller dom. Att bekräfta faderskapet görs skriftligt med två vittnen närvarande och godkänns av socialnämnden och modern eller av en särskilt utsedd vårdnadshavare för barnet. Ska man fastställa faderskap genom dom krävs det ett faderskapstest.

Det finns regler som styr vilka rättigheter och skyldigheter en förälder har, och det finns att läsa i föräldrabalken i lagboken. Är föräldrarna gifta blir det automatiskt delad vårdnad om barnet från dagen det föddes, men om föräldrarna inte är gifta tillfaller vårdnaden mamman. Givetvis kan man ha delad vårdnad om ett barn även som ogift, men då krävs det socialnämndens godkännande.

Som pappa har du alltså endast som gift rätt till automatisk vårdnad om ditt barn, i annat fall tillfaller det modern och du måste gå via socialnämnden. Det behöver inte alls vara en stökig process, utan många föräldrar kommer bra överens och ingår avtal med varandra som socialnämnden sedan godkänner. Det är inte föräldrars rättighet att ha sina barn utan det är barnens rättighet att kunna ha båda sina föräldrar, vare sig de kommer överens eller inte, och vare sig vem som har vårdnaden om barnen.

En pappa som inte har vårdnad om sina barn har ändå rätt till umgänge med dem, men det är bara om man är vårdnadshavare som man har rätt att ta del av och besluta om saker som rör barnens personliga angelägenheter. När man är vårdnadshavare har man skyldigheter mot barnen. Det gäller att se till att de har tak över huvudet, mat på bordet, får god fostran, har en trygg tillvaro och får rätt omvårdnad. Har man själv inte ett eget boende kan det bli svårt att få vårdnaden, så om man letar efter en bostad kan Mäklare Stockholm hjälpa till att hitta ett passande ställe för dig och barnen.

Föräldrar har rätt till 480 föräldradagar, och man har rätt till hälften var. Pappan har dessutom rätt till tio föräldradagar per barn i samband med förlossningen, tillfällig föräldrapenning. Det är ett av få tillfällen som både modern och fadern kan vara hemma samtidigt. Allt som rör föräldrapenning administreras av Försäkringskassan och det är dit du ska vända dig när det gäller att ta ut föräldradagar eller flytta över dito till den andra föräldern.

Tänk på att du har ett stort ansvar för det lilla liv du hjälpt till att skapa, och även om det kan verka svårt och krångligt med alla bestämmelser så kan man bara göra så gott man kan, och i de allra flesta fallen är det mer än tillräckligt. Alla barn förtjänar en kärleksfull uppväxt.

Published
Categories Uncategorized

Familj Facebook Grupp