Har du precis blivit pappa till ditt första barn? Grattis i så fall, med föräldraskap kommer både lycka och en del ansvar som kan vara skrämmande i början. Om du och din partner väljer att skilja er eller flytta isär efter att barnet har kommit så kan det vara bra att veta vilka rättigheter som du har som pappa.

Vårdnad om barnet

Ifall föräldrarna är gifta så får de automatiskt delad vårdnad och om de inte är gifta så tillfaller vårdnaden mamman, detta gäller även om föräldrarna skulle skilja sig. Barnen har enligt lag rätt till båda föräldrarna och det är upp till socialtjänsten att utvärdera båda föräldrarna. Om mamman anses olämplig så måste de utvärdera pappan för att se om han kan ta hand om barnen och få hela vårdnaden. Det finns en lag som säger att domstolen inte kan döma delad vårdnad om föräldrarna ligger i konflikt med varandra. Det har gjort att en del mammor slutar att kommunicera med pappan och på så sätt får hela vårdnaden automatiskt.

Rätt att träffa barnen utan vårdnad

Som pappa har du rättigheter som att få träffa ditt barn även om du inte har vårdnaden. Skulle du och din partner ändå vilja ha delad vårdnad när ni inte är gifta så måste ni ansöka om detta hos socialtjänsten. De måste sedan godkänna det för att det ska bli officiellt. Skulle din parter helt ha slutat kommunicera med dig så får hon vårdnaden. Vill du få delad vårdnad så måste du gå till domstol för detta.

Är du inte vårdnadshavare till ditt barn så kan du heller inte vara med i personliga beslut som rör barnet. Det gör att du som pappa inte kan bestämma var barnet ska bo eller vilket dagis, skola barnet ska vara på. Eventuella sjukhusbesök kan du inte heller ta del av. Du har däremot rätt att träffa barnet så ofta du vill och det är bra om du och din partner kan komma överens om en varannan vecka/helg lösning. Om du ska flytta kan det vara bra att kontakta Flyttstädning i Enköping för att få hjälp med städningen. Att ha barn att ta hand om kan göra det svårt att hinna med denna typ av städningen själv.

Föräldraledighet och barnbidrag

Pappor har rätt till pappaledighet lika mycket som mamman har mammaledighet och det går att ta samtidigt som mamman har sin. Är ni gifta och bor tillsammans så får ni garanterat barnbidrag. Pappan kan också om han är ensam få barnbidrag efter antal barn han har men det är först efter att socialen har utrett honom och godkänt honom som en lämplig pappa till sina barn. Han ska då ha jobb, boende och kunna försörja för familjen. Har du inte detta så minskar chansen att du får vårdnaden.

Published
Categories Announcements
youplay