Ibland kan det tyckas som att pappans roll i barnets liv inte alls är lika viktig som mammans. Det är till exempel inte förrän på senare år som också pappan kan ta ut föräldraledighet och det är också relativt nyligen som det blev accepterat att pappan är hemma med barnet medan mamman arbetar. Tidigare var det ofta som så att det var pappan som skulle arbeta och mamman skulle sköta barn och hem. Men i dag har också pappan större rättigheter att faktiskt spendera tid med sitt barn. Numera har en pappa i de allra flesta fall rätt att träffa barnet även om inte mamman skulle vilja det. En pappa har också rätt att stå som fader även om barnets mamma motsätter sig det. Men hur viktig är pappans roll och vad kan barnet och pappan göra när de umgås?

Uteaktiviteter

Ett förslag är att pappan och barnet kan hitta på olika aktiviteter utomhus. Då kan det behövas

bra fritidskläder och det är en sådan sak föräldrarna bör turas om att köpa. Om föräldrarna inte kommer överens kanske barnet kan ha en uppsättning kläder hos mamman, och en hos pappan. Uteaktiviteter av olika slag är ofta mycket uppskattade bland både större och mindre barn.

Hur viktig är pappans roll?

Pappans roll är ofta mycket viktig i ett barns liv. Barnet lär sig att knyta kontakten till personer av manligt kön och en pappa är ofta en stor förebild. Pappan kan vara en minst lika bra förälder som mamman.

Har pappan rätt till umgänge?

En pappa har i de allra flesta fall rätt till att umgås med sitt barn. Även en förälder som sitter i fängelse kan ha rätt att träffa barnet med jämna mellanrum. Om föräldrarna ligger i skilsmässa har pappan också rätt att träffa barnet och denne kan också ansöka om att få enskild vårdnad. Då kan barnets mamma inte längre bestämma något över barnets liv och varande.

Bör barnet alltid få träffa sin pappa?

Det kan finnas vissa tillfällen då det är mindre lämpligt att barnet träffar sin pappa. Om fadern håller på med droger eller alkohol kanske denne inte är en speciellt bra förälder. Det kan också vara så att barnets pappa riskerar att vara våldsam mot barnet, eller så har denne en historia av att förgripa sig på barn. Då kan umgänge ofta vara helt uteslutet om det inte kan övervakas noga.

Lekar, sånger och annat att göra

När pappa och barn umgås kan de göra samma saker som en mamma kan med sitt barn. De kan laga mat, titta på film, lyssna på musik, sjunga och leka. SJälvklart måste aktiviteterna anpassas efter hur gammalt barnet är och efter hur utvecklat det är.

Published
Categories Announcements
youplay