För par som är gifta innebär födseln av ett gemensamt barn inga juridiska tveksamheter – maken antas vara pappa till barnet. Samma sak kan dock inte sägas för pappor som inte är gifta med barnets mor. Då krävs det istället att man bekräftar vem som är barnets pappa, en process som kan verka märklig om […]

Read More

Det är inte bara ensamstående pappor som ofta får kämpa för sina rättigheter, utan även två pappor i ett förhållande. För homosexuella män är det på många platser i världen långt ifrån självklart att ens de ens får skaffa barn, vare sig det sker genom adoption eller genom en surrogatmamma. I Sverige är det sistnämnda […]

Read More

Om faderskapstest och aborter

Att ta ett faderskapstest är något som fler väljer att göra idag. Glöm det där med att det är kränkande för kvinnan. Man har rätt att till 100% veta hur det ligger till och det är dessutom Socialnämndens skyldighet att utreda. Hur görs ett faderskapstest? Att göra detta test är tämligen enkelt. Det genomförs med […]

Read More

Pappaledighet och VAB-dagar

När man blivit pappa, har man i Sverige rätt till att ta ut 240 dagar i pappaledighet fram till att ens barn fyller 8 år, alternativt slutar första klass. Av dessa 240 dagar har 60 dagar en lägsta ersättningsnivå och resten är på 80 % av ens redovisade inkomst. Man får pengarna från Försäkringskassan. Man […]

Read More

Vad gäller i lagens namn?

Det finns ingen specifik lag som heter pappalagen, men det finns utdrag ur flera lagar som rör barn. Grunden är alltid densamma: Det viktigaste är att alltid se till barnets bästa! Här kommer ett ungefärligt sammanfattat utdrag ur Föräldrabalken som gäller båda föräldrarna men man kan även titta på Sveriges lagar angående barn och föräldraskap. […]

Read More

Ett barn älskar sin förälder förutsättningslöst och även om man gör misstag finns kärleken där. Om man bara tillgodoser sitt barns grundläggande behov så har man kommit en bra bit på väg. Trygghet, mat, hygien, respekt och sömn är grundpelarna i allas liv och resten löser sig med tiden. Man behöver inte vara världens rikaste, […]

Read More
    • Posts navigation

    • 1
    • 2
youplay