När man blivit pappa, har man i Sverige rätt till att ta ut 240 dagar i pappaledighet fram till att ens barn fyller 8 år, alternativt slutar första klass. Av dessa 240 dagar har 60 dagar en lägsta ersättningsnivå och resten är på 80 % av ens redovisade inkomst. Man får pengarna från Försäkringskassan.

Man kan skriva över 180 dagar av sin föräldraledighet på sinpartner om man vill eller behöver.

VAB – Vård av barn

Om ens barn blir sjukt och man måste vara hemma från jobbet, har man rätt till tillfällig föräldrapenning. Om man i framtiden skulle skilja sig från sin partner och har varit hemma och vabbat många gånger, står det till ens fördel. Det visar på vilken omhändertagande person man är och fördelen är att dessa dagar blir registrerade så man har svart på vitt att man umgås med sitt barn.

Det ska inte låta som om man vill glänsa genom att ha bevis på att lan tar hand om sina barn, men när rätten sneglar på ens partner i en eventuell kommande vårdnadstvist, kan man vara glad att ha papper på att man tagit sitt ansvar. Annars står bara ord mot ord.

Published
Categories Familj
youplay