Pappans roll är lika viktig i ett barns liv som mammans. Vid en separation eller skilsmässa kan pappan känna sig maktlös när det kommer till vårdnaden om barnet. Det bästa är att barnet kan vara med båda sina föräldrar. Att separera innebär stora skillnader i vardagen för barn men även för föräldrarna. Vid en separation ska helt plötsligt var och en tänka på allt kring barnet när de har barnet hos sig, allt från läxor till kläder. När du ska köpa kläder till ditt barn är ett tips Polo Ralph Lauren för barn om du vill köpa snygga kvalitetskläder. Polo Ralph Lauren för barn har ett sortiment av kläder som har en klassisk design. Det passar barn och ungdomar som vill ha en stilsäker look. Polo Ralph Lauren för barn erbjuder även säsongskollektioner med många tidsenliga designer. Det är bra att försöka komma överens med den andre föräldern om klädinköp och andra saker som barnet behöver.

Barnets bästa bör alltid vara i fokus

Barnets bästa ska alltid sättas i fokus när det kommer till en separation eller skilsmässa. Det står i föräldrabalken att barnets bästa alltid ska vara i fokus ur ett juridisk perspektiv när det kommer till vårdnad, umgänge och boende. Barnets vilja ställs i förhållande till åldern på barnet och mognaden. Ju äldre barnet är desto tyngre väger barnets egen vilja. För allas bästa och inte minst för barnets skull är det viktigt vid en separation att verkligen försöka sätta barnet i första rummet och försöka komma överens med den andre föräldern. En vårdnadstvist och gräl tär otroligt mycket på alla inblandade, speciellt på barn. Det är otroligt viktigt att ställa dig själv åt sidan till förmån för barnet. Det handlar inte om föräldrarnas rätt till barnet utan om barnets behov av båda sina föräldrar. Om den ena föräldern försöker driva bort den andre kan det få konsekvenser för barnet i ett senare skede av livet som kan vara svåra att reparera. Barn älskar sina föräldrar oavsett och det är viktigt att varje förälder lever upp till ansvaret som det innebär att vara förälder.

Vara en bra pappa

När det kommer till vårdnaden om gemensamma barn har pappan lika stor rätt till vårdnaden som mamman har. Även om mamman skulle få vårdnaden har pappan alltid umgängesrätt om tingsrätten inte har beslutat om något annat och vice versa. Oavsett hur vårdnaden ser ut är det viktigt att försöka vara en bra pappa som är närvarande och som verkligen är intresserad av barnet i fråga.

Published
Categories Announcements
youplay