Modern är ofta den som har plikten att hålla ihop familjen. Kvinnan är den person som ska knyta an mest till barnet medan pappan främst är där som ett bihang. Detta är klyschan som fått många familjer splittrade genom åren.

Faktum är att en far är lika viktig för ett barn som modern. Kanske inte i bebisstadiet när barnet ammas, men när ett barn växer upp behöver det både en manlig och en kvinnlig förebild. Detta gäller oavsett om man talar om en son eller en dotter.

Fadern och dottern

En flicka vill kunna lita på en man och lära sig om det manliga könet. Den första mannen som hon lär känna är vanligtvis pappan. Det är dessutom mycket vanligt att den första mannen en flicka “förälskar” sig i är hennes pappa. Inte på det sedvanliga sättet förstås, men ofta säger en liten tjej att hon vill gifta sig med sin pappa. Så lyder Freuds teori om Elektrakomplexet och den manliga motsvarigheten Oidipuskomplexet som ofta diskuteras.

Sådan fader sådan son

Precis som med mödrar och döttrar, är far-och-son relationen ett kapitel för sig. En son behöver en man att identifiera sig med även om det kan orsaka konflikter eller rivalitet senare genom åren. Detta är dock ett steg i utvecklingen och vanligtvis lugnar det ner sig.

Pappan blir inte bara en förälder för sonen utan också en kompis för livet. Någon han kan diskutera med eller lära sig saker utav. Denna relation ska man inte underskatta som mamma.

Man har hälften av generna från fadern

Vare sig man vill eller inte, kommer hälften av ens gener från vardera föräldern. Därför är det viktigt att aldrig kritisera den andra föräldern öppet inför sina barn. Det man faktiskt gör när man baktalar sin före detta partner, är att även kritisera sina barn öppet. De sidor som man själv har i sig, har även barnet till viss mån och detta gäller också den partner man själv valt. Ett barn har aldrig tvingat en till att skaffa familj med sin partner. Det var ens eget beslut som man ensamt står för.

Alla har goda och mindre bra sidor och alla människor vill bli älskade och uppskattade till 100%.

Man bör alltså tänka sig för, nästa gång man kritiserar den andra föräldern framför sina barn. Partnerns sidor och tendenser ligger nämligen även i ens egna älskade barns gener.

Published
Categories Familj
youplay