Ett barn älskar sin förälder förutsättningslöst och även om man gör misstag finns kärleken där. Om man bara tillgodoser sitt barns grundläggande behov så har man kommit en bra bit på väg.

Trygghet, mat, hygien, respekt och sömn är grundpelarna i allas liv och resten löser sig med tiden. Man behöver inte vara världens rikaste, snyggaste eller smartaste för att ge sitt barn den omtanke det behöver. Man behöver bara vara sig själv så gott det går och lyssna till barnens behov.

Man bör tänka efter vem man skaffar barn med

Människor ser uppfostran på olika sätt och en grundläggande aspekt är att se till att ens partner delar samma värderingar som en själv, i möjligaste mån. Annars kan det lätt bli problem när barnen kommer.

Visa möjligheter

Det är föräldern som ger barn deras första syn på världen. Man ska lära dem det man är bäst på, förklara så gott man kan och ge dem det sociala arvet man värdesätter mest. Om man delar med sig av sina värderingar, moral och erfarenheter, får man barnet att se en som en hjälte och ta del av ens identitet. Så ge dem det bästa av en förälder man kan ge!

Published
Categories Familj
youplay