Att ta ett faderskapstest är något som fler väljer att göra idag. Glöm det där med att det är kränkande för kvinnan. Man har rätt att till 100% veta hur det ligger till och det är dessutom Socialnämndens skyldighet att utreda.

Hur görs ett faderskapstest?

Att göra detta test är tämligen enkelt. Det genomförs med den senaste DNA-tekniken och i de modernare versionerna deltar endast fadern, även om det ger ett säkrare resultat om modern också är med. Man topsas på insidan av kinden och sedan skickas testet på analys.

Mannens åsikt om aborter

När en kvinna blir gravid, talas det om hennes rätt till sin kropp och hennes beslut. Om hon behåller det, är det bara att gilla läget.

Men varför talar man nästan aldrig om mannens åsikt om aborter?

Om samhället verkligen skulle vara så jämlikt som Sverige så ofta vill påskina; skulle inte mannens åsikt vara lika mycket värd som kvinnans då? Barnet växer i kvinnans kropp men utan en man skulle hon inte vara gravid. Detta är en fråga att fundera över, för faktum är att det föds oändligt många barn där den ena föräldern faktiskt inte varit med på noterna. Trots detta måste han ta sitt ansvar. Hur påverkar det barnet senare?

Published
Categories Familj
youplay