Det finns ingen specifik lag som heter pappalagen, men det finns utdrag ur flera lagar som rör barn. Grunden är alltid densamma: Det viktigaste är att alltid se till barnets bästa!

Här kommer ett ungefärligt sammanfattat utdrag ur Föräldrabalken som gäller båda föräldrarna men man kan även titta på Sveriges lagar angående barn och föräldraskap.

  • Ett barn får inte utsättas för våld eller övergrepp, föras bort mot sin vilja eller hållas kvar ofrivilligt. Barnet får heller inte fara illa av en situation eller kränkas psykiskt/fysiskt på något sätt.
  • Barn behöver en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Barnet ska själv efter en viss ålder kunna bestämma var det vill bo och ge uttryck för sin fria vilja. Man kan förhandla om barnets boende utan att det påverkar vårdnaden.
  • Om inte delad vårdnad förekommer, har barnet rätt att umgås med den andra föräldern när barnet vill. Reskostnaderna delas enligt ekonomiska förutsättningar av båda föräldrarna om detta önskas. I annat fall är det vårdnadshavaren som ansvarar för resorna.
  • Om vårdnadshavaren missbrukar sin roll i det hela, ska vårdnaden tas över av den andre föräldern.
  • Rätten kan inte besluta om ensam vårdnad om båda parterna inte är överens om det.
Published
Categories Familj
youplay