Det finns flera typer av vårdnad men delad vårdnad är något som har vuxit fram mer och mer på senare tid. Det betyder att båda föräldrarna delar på uppfostran och vårdnaden om barnen. Barnen spenderar t.ex. halva månaden hos mamma och den andra hos pappa. Detta fenomen har både hyllats och kritiserats. Fördelar Fördelen är […]

Read More

Vikten av att ha en pappa

Modern är ofta den som har plikten att hålla ihop familjen. Kvinnan är den person som ska knyta an mest till barnet medan pappan främst är där som ett bihang. Detta är klyschan som fått många familjer splittrade genom åren. Faktum är att en far är lika viktig för ett barn som modern. Kanske inte […]

Read More

När ett par skiljer sig eller separerar, är det vanligt att modern får fördelar i och med ensam vårdnad eller särskilda rättigheter. Man anser att kvinnans roll och betydelse är starkare än mannens. I många av dessa fall är fadern åsidosatt och det kan vara knepigt för honom att göra sin röst hörd. Föräldrarnas dialog […]

Read More
    • Posts navigation

    • 1
    • 2
youplay