Det finns flera typer av vårdnad men delad vårdnad är något som har vuxit fram mer och mer på senare tid. Det betyder att båda föräldrarna delar på uppfostran och vårdnaden om barnen. Barnen spenderar t.ex. halva månaden hos mamma och den andra hos pappa. Detta fenomen har både hyllats och kritiserats.

Fördelar

Fördelen är att barnet träffar sina föräldrar lika mycket och båda föräldrarna blir på så vis delaktiga i barnets liv. I andra fall är det vanligt att den ena föräldern går miste om barnets utveckling. Resultatet är då att en svagare relationslänk skapas mellan barn och förälder. Relationen dör ut och kan t.o.m. sluta med avbruten kontakt.

När man har delad vårdnad bevarar man kontakten med sitt barn på ett bättre sätt. Dessutom kan det kännas skönt för både mamman och pappan att man har lika mycket att säga till om. Kommer man överens om en delad vårdnad i tidigt skede kan man undvika en bitter vårdnadstvist som heller inte motiverar barnet.

Nackdelar

En nackdel är att barnet kan känna att det inte hör hemma någonstans. Varannan vecka far det fram och tillbaka mellan sina olika bostäder och det kan bidra till att barnet känner sig rotlöst. Detta är ännu vanligare om föräldrarna bor långt ifrån varandra, så om man har tänkt sig delad vårdnad, är det bra att det inte är för lång restid mellan platserna. Annars kan kamrater, skola och fritidsliv påverka barnet och störa det vardagliga livet. Det bästa är naturligtvis om föräldrarna kunde bo grannar med varandra men detta kan bli väldigt komplicerat under ett uppbrott. Nya partners blir lidande, grälen kan fortsätta och man får svårt att gå vidare i livet. Barnen är naturligtvis viktigast men man får heller inte glömma bort att man själv bara är människa.

Published
Categories Familj
youplay