Att bilda familj är bland det finaste en människa kan uppleva. Att hitta en partner att dela glädje och sorg med, att få till ett “vi” och kanske så småningom utöka vi:et med att bli gravida och få barn är något som ökar glädjen ytterligare. Att barnets mamma tar hand om barnet är en självklarhet, men hur är det med pappans rätt till tid med barnet?

Att tillbringa tid med sitt barn en självklar papparättighet, eller?

I Sverige har vi en generös föräldraförsäkring som ger båda föräldrarna lika många dagar i föräldraledighet. Om vi tittar på en typisk familj där barnet har en mamma och pappa får de hela 480 betalda föräldradagar att dela på. Det är förståeligt att mamman tar ut dagarna i början av barnets liv eftersom de flesta mammor ammar, men det har visat sig att när dagarna sedan är förbrukade så har mannen bara tagit ut ca 30% av dem. Detta är en ökning jämfört med tidigare men än har mannen långt kvar till den jämställdhet som faktiskt behöver råda.

Vi vet att kvinnorna har fått kämpa och fortfarande kämpar för sin jämställdhet och det är dags att även männen funderar på vad som förväntas av dem. Just för att män är män och vad som gör att de inte kan tillbringa så mycket tid med sina barn som de önskar genom deras uppväxt behöver klargöras. Här kommer några tips på hur vi kan prioritera tiden till förmån för att kunna få mer tid med det viktigaste vi har, våra barn.

  • Jobba mindre. Ja, ditt jobb är säkert viktigt och just du kanske är stjärnmedarbetaren, men när allt kommer omkring är det faktiskt bara ett jobb och det finns kvar där med eller utan din insats. Barnen däremot, de växer och småbarnsåren är inte bara till för att minnas utan också värda att uppleva.
  • Du behöver utföra vissa sysslor som tar tid. Är det verkligen du som ska bygga ut altanen på din fritid? Måste verkligen just du byta däcken på bilen eller avsätta dina helger till flytthjälp som dina vänner är i behov av? Varför inte låta flyttfirma.nu få sköta flytten så att alla ni istället kan umgås med era barn och varandra?
  • Du är kanske inte medveten eller tar inte för dig för att det inte förväntas av dig som man. Möjligen är det så att du inte är medveten om att det är nya tider nu och att det finns en stark rörelse som stöttar alla föräldrars rätt till att vara med sina barn oavsett kön. Läs på, stötta och lyckas erfara känslan av att faktiskt vara närvarande och försök få till en förändring.

Vilken än anledningen är, att tid går till annat än familjeliv, så är det i längden inte värt det. Det är våra liv och våra relationer som betyder något. För att skapa bra och fina relationer som håller resten av livet behöver vi smälta samman två av det mest värdefulla vi har, tid och våra barn.

Published
Categories Announcements
youplay