Att få barn är en fantastisk upplevelse och en händelse som förändrar ens liv. Mycket fokus ligger på mamman till barnet då det är hon som fött barnet. Tyvärr glömmer man bort att pappan är lika viktig för barnet och dess utveckling.

Vårdnad

I Sverige är det fortfarande mamman som får automatisk vårdnad över barnet oavsett om hon är gift eller inte. Pappan får endast automatisk vårdnad om barnet om han är gift med barnets mamma. Som far till barnet har man alltid rätt till umgänge med sitt barn men är man inte vårdnadshavare har man inte rätt till att vara delaktig i beslut gällande barnet.

Vid vårdnadstvister behöver båda parter representeras av ett juridiskt ombud. Ett exempel är Magnusson Law Sverige som erbjuder flera juridiska tjänster inklusive rådgivning och representation vid vårdnadstvister. När föräldrarna inte är gifta kan det krävas ett faderskapstest för att bevisa att mannen verkligen är barnets fader.

Även om mamman automatiskt får vårdnad över barnet har pappan rätt att ifrågasätta beslutet och man gör då en utredning kring vem som är mest lämpad över att ha vårdnad om barnet och ärendet beslutas i tingsrätten. Tyvärr är det ofta så att man ger mamman vårdnaden då man oftast anser att mamman är viktigare för barnet än pappan.

Pappaledighet

När barnet är litet har föräldrarna tillsammans rätt till 480 föräldradagar. Oftast tar mamman ut fler föräldradagar än pappan men båda har rätt till lika mycket ledighet, alltså att man delar dagarna på hälften. I samband med förlossningen har pappan dessutom också rätt till tio dagars ledighet för att kunna vara ett stöd för mamman den första tiden men också för att få en chans att börja skapa ett band med barnet.

Man behöver inte ta ut all ledighet på en gång. Föräldraledigheten kan man utnyttja fram till det att barnet är åtta år gammalt. I samband med sin arbetsplats bestämmer man hur länge man vill vara hemma med sitt barn och hur många perioder man vill ta ut.

Föräldrapenning

Som pappa till barnet har du rätt till föräldrapenning så länge du är gift/sambo med mamman eller har vårdnad om barnet. Man får föräldrapenning för de dagar man är hemma med barnet, alltså kan man max få ut 480 dagar. Är man ensamstående förälder och den enda som har vårdnad har man rätt till alla dagar. Är man två måste man dela på föräldrapenningen.

Även om det kan kännas som att man som pappa ibland blir förbisedd när det kommer till ens barn är det viktigt att man har flera rättigheter när det kommer till sitt barn.

Published
Categories Announcements
youplay