Ibland blir inte livet riktigt som man tänkt sig. Det kan vara att kärleken tar slut och man står inför en separation. Det är inte ovanligt att om man har barn ihop att det kan vara svårt att komma överens om vart barnen ska bo, det vill säga delad vårdnad. Vid riktigt svåra separationer kan det till och med bli tvister kring om den ena partnern ska få umgås med barnet. Det går inte att komma ifrån att det ofta är mamman som får vårdnaden. Men det är alltid barnets bästa som ska vara avgörande.

Vilken rätt har du som pappa?

Först gäller det att reda ut begrepp som vårdnad och umgänge. Frågor kring vårdnad är reglerade i föräldrabalken och det finns även praxis. Skillnaden mellan umgänge och vårdnad är att den som har vårdnad ansvarar för alla viktiga beslut. När det kommer till umgänge kan det finnas synnerliga skäl att neka rätten. Det kan vara vid exempelvis alkoholmissbruk. Den som har har alkoholproblem bör ta professionell hjälp för att få umgängesrätt eller delad vårdnad. Barns rättigheter har också stärkts sen Sverige skrev under Barnkonventionen som även blir lag. Barnets bästa är alltid det som är avgörande och inte förälderns vilja. Du har oavsett rätt att ansöka om vårdnad eller umgänge hos en domstol. Du kan också avtala med mamman om gemensam vårdnad. Vill ni avtala om gemensam vårdnad så det socialnämnden i den kommunen där barnet är skrivet som kontrollerar om avtalet är i linje med barnets bästa. Ett nekande beslut går att överklaga.

Barnets rätt till bägge föräldrarna

Barn har rätt till umgänge med bägge sina föräldrar men föräldrar har inte samma rätt. Föräldrar som exempelvis har ett missbruksproblem kan många gånger få svårt till umgänge. En förälder har inte rätt att neka den andre umgänge om det inte finns synnerliga skäl. Barnet har rätt att träffa dig även om den andre föräldern har ensam vårdnad.

Published
Categories Announcements
youplay