Alla barn har rätt till båda sina föräldrar oavsett vilken ålder de är i. Samhället har under väldigt lång tid inte uppmärksammat detta på rätt sätt utan gett mamman många fler möjligheter till att stanna hemma med sitt barn. Pappan har däremot haft svårare att få ledigt från jobbet för att vara hemma med barnet. Detta har dock förändrats en del tack vare ny lagstiftning, men långt ifrån alla familjer har använt sig av detta.

I många fall är den skeva inkomstfördelningen på arbetsmarknaden orsaken till att mamman stannar hemma och pappan jobbar. Ifall pappan som, i många fall, har den högre lönen stannar hemma så förlorar familjen väldigt mycket ekonomiskt på detta. Därför känner sig många tvingade att göra som det har gjorts i många år, att mamman tar hand om barnet/barnen och pappan tar hem pengarna. Allt för att kunna ge barnen de bästa kläderna från exklusiva ställen som exempelvis Rockandblue.

Effekter

Effekten av detta har blivit att många pappor inte får den kontakt med sitt barn som de kanske skulle vilja. Ett barn behöver båda sina föräldrar och som förälder vill man känna sig behövd av sitt barn.

Den psykiska ohälsan och stressen som det kan leda till att enbart följa strömmen kan i långa loppet leda till fler nackdelar. Pappaledighet är numera en rättighet som borde utnyttjas av många fler. Visst, ekonomin kanske blir något lidande men i slutändan så är kärleken till ens barn viktigare än pengar.

Barnet kan även få svårt att knyta an till sin pappa om denne ständigt är borta på grund av arbetet och det kan vara en bidragande orsak till att många barn med skilda föräldrar inte känner att de kan anförtro sig åt sin pappa eller bara får en allmänt sämre kontakt.

Åtgärder

Från politiskt håll försöker man få mer rättigheter för båda föräldrarna och ge möjligheter för båda att vara hemma lika mycket och så vidare. Vissa menar på att det är upp till varje familj att bestämma hur de vill fördela sin ledighet, vilket det naturligtvis ligger mycket i. Alla har rätt till sin egen åsikt och till att bestämma över sitt liv. Men det är viktigt att politikerna försöker påverka och få alla föräldrar att förstå anledningen bakom att de vill införa de regler de vill.

I största allmänhet handlar det mest om att informera föräldrarna om den psykologiska fördelen det har för ett barn att ha båda föräldrarna lika närvarande. Denna information bör förmedlas tydligare och framför allt tidigare. När barnet börjar i skolan kan det vara för sent. De tidigaste intrycken i livet är det som lägger grunden för ett barns framtida personlighet, tankar och känslor.

Avslutande

Barnen är allas vår framtid. Det måste läggas mycket energi på att forma dessa barn till självständiga och trygga individer. Grunden till allt detta läggs under de första åren av ett barns liv och att ha båda föräldrarna närvarande är en väldigt god förutsättning för att barnet ska må bra och känna sig tryggt.

Published
Categories Announcements
youplay