Sverige är ett av världens mest jämställda länder när det kommer till föräldraledighet. Till skillnad mot många andra länder har även pappan till barnet rätt att vara föräldraledig. I Sverige har pappor rätt att ta ut 240 dagar i föräldraledighet vilket är hälften av den totala föräldraledigheten på 480 dagar. Dessa dagar kan utnyttjas fram […]

Read More

Att vara pappa

Alla barn har rätt till båda sina föräldrar oavsett vilken ålder de är i. Samhället har under väldigt lång tid inte uppmärksammat detta på rätt sätt utan gett mamman många fler möjligheter till att stanna hemma med sitt barn. Pappan har däremot haft svårare att få ledigt från jobbet för att vara hemma med barnet. […]

Read More

Papparättigheter

Har du precis blivit pappa till ditt första barn? Grattis i så fall, med föräldraskap kommer både lycka och en del ansvar som kan vara skrämmande i början. Om du och din partner väljer att skilja er eller flytta isär efter att barnet har kommit så kan det vara bra att veta vilka rättigheter som […]

Read More

Att bilda familj är bland det finaste en människa kan uppleva. Att hitta en partner att dela glädje och sorg med, att få till ett ”vi” och kanske så småningom utöka vi:et med att bli gravida och få barn är något som ökar glädjen ytterligare. Att barnets mamma tar hand om barnet är en självklarhet, […]

Read More

Papparättigheter

Den här artikeln handlar om papparättigheter, men med det sagt så måste man först säga att det alltid är barnet som ska vara i centrum och stå i fokus. Detta får man aldrig glömma bort. Barns rättigheter är skyddade av FN i det som allmänt kallas barnkonventionen, eller FN:s konvention om barnets rättigheter. Det framkommer […]

Read More

Att FNs barnkonvention dikterar att varje barn har rätt till lek, vila och fritid är nog de allra flesta väl medvetna om. Det innebär att det är föräldrarnas ansvar att säkerställa att barnet växer upp i en stimulerande, trygg och lekfull miljö. Med detta ansvar kommer en chans att få skapa denna miljö. Ta chansen […]

Read More
    • Posts navigation

    • 1
    • 2
    • 3

Nya Inlägg

Familj Facebook Grupp